Fangstanlegg for rein ved Store Nuten


Mellom Store og Vesle Nuten vil du kunne finne spor etter gamle fangstanlegg for rein. Området mellom disse to fjellformasjonene var godt egnet til dette formålet.

På en liten slette ned for Store Nuten kan man også finne spor fra gamle dager der en kar passet på kua si om somrene. Det er fortalt at han hadde med seg en liten kinne for å kunne lage smør der oppe. En stor steinhelle som står på skrå mot noen andre steiner, fungerte som ly mot vær og vind.

Reinsgravene er blitt fylt igjen med stein for å hindre at noen faller ned i disse og skader seg.

To-tre km nordvest for Store Nuten ligger Steinstogonuten. Navnet forteller at det også der var et tilholdssted for gjetere og fangsfolk.