Falkefangeranlegget ved Kvålsætra

 

 I lang tid har det vært kjent at det lå et falkefangeranlegg ved Kvålsætra i Skåbu. I 1991-92 ble anlegget utgravd og rekonstruert. Ut fra funnene som ble gjort, kunne en fastslå at anlegget var i bruk på slutten av 1600-tallet. Falkefangeranlegget er det eneste i Skandinavia som er gjenoppbygd slik at en kan se hvordan fangsten av falk og andre rovfugler foregikk.

I stor grad var det nederlendere og tyskere som kom til Norge for å fange falk. Tillatelse til fangsten fikk de av kongen i København. Falkene som ble fanget, tok de med seg tilbake til Sentral-Europa. Etter at fuglene var temmet og dressert ble de solgt til fyrster og konger for store summer. Falkene ble brukt til jakt på hegrer og andre fugler.

Jakt med falk har vært en sport i flere tusen år, og kommer opprinnelig fra India. Til alle tider har det vært en sport for adel og rikfolk. I middelalderen var flere norske konger glade i å gå på jakt med falk. De ga også falker i gave til arabiske fyrster både i Babylon og Tunis.

Ta deg en tur opp til falkefangeranlegget og opplev spenningen, – men husk at i dag er alle rovfugler fredet. Stien opp til anlegget er godt skiltet og det er lett å finne fram.